Vietnamese translated - Working with silica and silica related products

Use this guide to help you protect workers from the risks of working with silica and silica containing products.  

It has information on how to eliminate or minimise those risks to keep workers safe. 

Downloads

Download PDF - 1.78 MB
Download DOCX - 6.81 MB

Quý vị nên sử dụng tài liệu hướng dẫn này nếu quý vị là người điều hành doanh nghiệp hoặc thực thể (PCBU) có nhân viên (kể cả quý vị) làm công việc có silica hoặc các sản phẩm có silica, ngoại trừ trường hợp quý vị đang làm công việc với đá nhân tạo. 

Tài liệu hướng dẫn này sẽ giúp quý vị, trong cương vị PCBU hiểu được các nguy cơ từ bụi silic và đưa ra quyết định về việc bảo vệ nhân viên của mình khỏi tiếp xúc với bụi silic khi làm công việc với các sản phẩm không phải là đá nhân tạo.

Tài liệu hướng dẫn này bao gồm những đề cập đến các yêu cầu pháp lý theo Đạo luật WHS và Quy định WHS.

Các sản phẩm có silica được đề cập trong tài liệu hướng dẫn này bao gồm:

  • các sản phẩm đá thiên nhiên như mặt bàn đá cẩm thạch hoặc đá hoa cương
  • nhựa đường
  • xi-măng, vữa (mortar) và vữa lỏng (grout)
  • bê-tông, khối bê-tông và các sản phẩm xi-măng sợi
  • gạch, và
  • gạch lát và gạch men kể cả ngói lợp mái.

Trong mô hình Quy tắc Thực hành: Đối phó với các nguy cơ của tinh thể silica hít vào từ đá nhân tạo tại nơi làm việc có thông tin cặn kẽ về việc loại bỏ và giảm thiểu các nguy cơ tiếp xúc với bụi silic từ quy trình chế biến đá nhân tạo. 
 

Read the Working with silica and silica containing products guide in English.

Publication Date:

Last updated:

Publication type:

Guide

Tags:

Managing health and safety
Document
Translations
Crystalline silica and silicosis
Occupational lung disease