Hãy Thông minh với Silica.

Engineered Stone Ban

The ban on the manufacture, supply, processing and installation of engineered stone is set to come into effect on 1 July 2024.

Learn more on the engineered stone ban web page.

Công nhân trong ngành xây dựng, sản xuất, đào hầm, phá dỡ, khai thác mỏ, khai thác đá và xây đá có thể tiếp xúc với bụi silica tại nơi làm việc.

Các hoạt động làm việc có thể tạo ra bụi silica bao gồm:

 • Gia công, lắp đặt và thay đổi mặt bàn đá nhân tạo
 • đào, di chuyển đất và khoan
 • chế biến đất sét và đá
 • lát và làm bề mặt
 • khai thác mỏ, khai thác đá và xử lý quặng khoáng sản
 • đào đường hầm
 • lao động xây dựng
 • gạch, bê tông, ngói hoặc cắt đá; đặc biệt là sử dụng phương pháp khô
 • cát phun (sản phẩm phun không được chứa quá 1% silica tinh thể)
 • nhà máy đúc kim loại
 • mài góc, dùng búa đục đá và đục bê tông hoặc đá
 • thủy lực cắt phá giếng khí và dầu, và
 • làm gốm.

Người chủ lao động có nghĩa vụ pháp lý để bảo vệ người lao động bằng cách quản lý các rủi ro về sức khỏe và an toàn từ bụi silica.

Người lao động cũng có nghĩa vụ pháp lý phải chăm sóc hợp lý cho chính họ và những người khác, sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc.

Thông tin cho:

Occupational lung diseases

Clean Air. Clear Lungs. occupational lung diseases provides information for employers or small business owners, on how to eliminate or manage the risk of their workers developing an occupational lung disease.

See the previous campaign
Translation language